Båtførerkurs

Båtførerkurs

Vi arrangerer båtførerkurs. Du kan også ta Båtførerprøven hos oss! Den avholdes i samarbeid med Norsk test som har ansvaret for Båtførerregisteret i Norge.

Regjeringen har besluttet at alle som skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter og/eller har mer enn 25 hk, etter 1. mai 2010, må ha båtførerbevis. Regjeringen har også besluttet å innføre et fritak fra ordningen for alle som er født før 1.1.1980. For fritidsbåt over 15 meter gjelder andre sertifikater.

Båtførerkurset gjennomføres som helgekurs i 14 undervisningstimer. Prisen på kurset er kr 1 490,-

For å gjennomføre eksamen må det betales et gebyr. Gebyret til Norsk test er fra 1. januar 2017  kr. 704,-. Hvis du ikke består ved første forsøk, koster de neste prøveforsøkene 371,- per forsøk. Du må selv melde deg opp til prøve på www.norsktest.no og betale gebyr før du kan gjennomføre prøven hos oss. Du kan selvfølgelig også gjennomføre prøven som privatist i våre lokaler. Ta kontakt med oss så avtaler vi tid for prøven.

Gjennom båtførerkurset hos oss lærer du bl.a.:

 • Godt sjømannskap
  • Egnet sikkersutrustning i fritidsbåter og riktig bruk av dette
  • Betydning av riktig bruk og vedlikehold
  • Regler for forsvarlig fortøyning, samt arrangement av dregg
  • Førstehjelp
  • Vær og vind
  • Risiko og konsekvenser
  • Sjøvettreglene og holdninger til sjøs
 • Om navigasjon og kartlesing
  • Seilasregler ved bruk av fyr, lykter, samt faste og flytende sjømerker
  • Kartets oppbygging, symbolbruk og kartdatum
  • Kompassets funksjonsmåte
  • Muligheter og begrensninger med elektroniske navigasjonshjelpemidler
  • Generelt om strøm og tidevann
 • Om lover og regler til sjøs
  • Vikeplikt og trafikkseparasjon
  • Generelt om lanterner og lanternebruk
  • Generelt om signaler via flagg, lyd og lys
  • Hvilke lover som gjelder for fritidsbåter i Norge
  • Lover og regler om flyteutstyr og annet sikkerhetsutstyr

Når du er ferdig med kurset er det forventet at du skal kunne føre en båt med et minimum av sikkerhet.