Veien til førerkortet

Med førerkort Klasse A kan du kjøre motorsykkel (med eller uten sidevogn) uten begrensning på motorsykkelens effekt. Minstealder for å ta førekort Klasse A er 24 år. Det er også mulig å gjøre utdanningen trinnvis. Det forutsetter at du tar klasse A2. Deretter opparbeider du deg 2 års kjøreerfaring og gjennomfører et 7 timers kurs for å utvide førerkortet til å gjelde for Klasse A. I dette tilfellet kan du erverve førerkort klasse A når du har fyllt 20 år.

Du får også førerrett for moped, snøscooter, tilhenger til motorsykkel, samt 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15kW (minstealder 21 år)

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs

Trinn 2

Grunn-opplæring

Trinn 3

Trafikal del

Trinn 4

Avsluttende opplæring

Trinn 5

Teoriprøve

Trinn 6

Oppkjøring

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er en obligatorisk del av opplæringen for alle som skal ta førerkort, uansett klasse. Hvis du har gjennomført TG for en annenn klasse, behøver du ikke ta nytt kurs. Kurset har 17 undervisningstimer inkludert 3 timer mørkedemonstrasjon. Du kan delta på TG etter fyllte 15 år.

Dersom du er over 25 år og ikke har førerkort fra før, må du delta på 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkedemonstrasjon før du starter øvingskjøring.

Husk at du alltid skal ha med bevis for gjennomført Trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde når du kjører el førerkort fra annen klasse, hvis du har det. Hvis du er over 25 år, må du ha med gyldig legimitasjon

Grunnleggende opplæring

Obligatorisk MC teorikurs

Før du begynner på den praktiske opplæringen må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos oss. Her lærer du blant annet om

 • hva kjøring med motorsykkel innebærer
 • hvordan du kan unngå ulykker
 • påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Det er det samme grunnkurset som gjennomføres i klasse A1, A2 og A, og du tenger bare å gjennomføre kurset én gang.Det vil si at om du for eksempel har førerett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Praktisk del

På trinn 2 skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk. Kjøringen foregår i kjøregård.

Hvor mange timer du har bør ha på dette trinnet, tilpasses ditt behov og er avhengig av hvor mye du øvelseskjører privat. Du skal lære:

 • Å gjøre rede for motorsykkelens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø, samt ansvar i forb med bruk og menneskets kapasitet og trafikkens krav.
 • Å gjøre deg og motorsykkelen klar for kjøring
 • Igangsetting og stans
 • Å gire og å krypkjøre
 • Å styre, akselerere og å bremse
 • Sikkerhetskontroll

På slutten av trinn 2, skal du og læreren din sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal lære å mestre motorsykkelkjøring i variert trafikk slik at kjøringen din blir nærmest selvstendig.

Du skal bl.a. lære om:

 • Motorsykkelens egenskaper
 • Kjøreteknikk
 • Sikker kjøremåte i variert trafikk
 • Å vurdere egne ferdigheter

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

På dette trinnet skal du i tillegg gjennomgå et sikkerhetskurs på 4 undervisningstimer. Kurset foregår på lukket område. Her skal lære om:

 • Fysiske og psykiske begrensinger hos føreren og hvordan du kan ta hensyn til dette i praktiske situasjoner.
 • Bevissthet om at øvelse er nødvendig for å motvirke instinktive feilhandlinger.
 • Å videreutvikle kjørekompetansen for å øke kjøregleden

Obligatorisk trinnvurdering

Når du er ferdig med trinn 3, skal du sammen med læreren vurdere om du har ferdigheter nok til å gå videre til neste trinn.

Avsluttende opplæring

På dette trinnet er målet at du skal bli så god at du kan kjøre motorsykkelen selvstendig på en ansvarlig og sikker måte i samhandling med andre trafikanter. Du skal også gjennomgå et obligatorisk sikkerhetskurs på vei. Du nærmer deg nå slutten av opplæringen og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du har gjort før du kan ta teoriprøven.

Sikkerhetskurs på vei består av 8 undervisningstimer. 5 timer skal være praksis, 2 timer innledning og avslutning. Den siste timen brukes til å øve der det er behov. På sikkerhetskurset skal du bl.a. lære om:

 • Planlegge kjøringen av en lengre motorsykkeltur
 • Selvstendig kjøring i variert trafikk
 • Taktiske og strategiske valg
 • Hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort.

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven.

Ved oppmøte må du vise gyldig legimitasjon og betale teoriprøven . Du må også ta bilde til førerkortet og betale for bildet når det er aktuelt. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. For klassene moped (AM) og snøscooter (S) er teoriprøven avsluttende prøve. Da må opplæringen og vandel være godkjent, og du må ha med deg helseattest når du møter opp.

Du besvarer oppgavene på en pc, og vil få resultatet med en gang du har levert.

Når du har bestått teoriprøven må ta kontakt med oss og gi Petters trafikkskole fullmakt til å bestille førerprøve for deg. Dersom all opplæring er gjennomført, registrert i vårt system og betalt, kan du ta førerprøve. Du må bestå førerprøve innen 3 år etter at bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år

Alder

Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped, da må alderskravet være oppfylt siden teoriprøven er avsluttende prøve.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Oppkjøring

Oppkjøringen tar 65 minutter og består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve. I motsetning til før, bestiller du nå kun én time til oppkjøring, og tar begge delene på samme dag.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet på hver av de to delene.

Motorsykkelen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen. Du må selv skaffe motorsykkel, og de fleste leier motorsykkel hos oss.

Del 1: Ferdighetsprøve

Prøven består av en sikkerhetskontroll og en kontroll av motorsykkelen før du skal ut å kjøre oppgavene i ferdighetsprøven på lukket område.

Du begynner med sikkerhetskontrollen hvor du får én oppgave som skal løses praktisk, og én som er kunnskapsrettet. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser eller varsellamper. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Ferdighetsprøven består av 5 oppgaver du må løse på lukket område

 1. Krypkjøring og balanse
 2. Svingteknikk
 3. Effektiv bremsing
 4. Unnastyring
 5. Bremsing i sving

Del 2: Trafikal prøve

Under den trafikale delen av prøven kjører du en rute med varierte veg- og trafikkforhold, som er planlagt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis om hvor du skal kjøre.

Etter prøven

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang prøven er ferdig. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet som du kan ta med deg. Sensor vurderer:

 • om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
 • om du har god behandling av kjøretøyet og unngår å påføre unødig slitasje
 • om du er oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • om kjøremåten din er tydelig, sikker og gir god trafikkavvikling
 • om du kjører forutseende, tar hensyn til andres behov og legger opp til samhandling med andre trafikanter
Kom i gang