Ansatte

Våre lærere er genuint opptatte av at alle elevene ved skolen skal få den beste opplæringen for å gjøre dem godt rustet til å ferdes på egenhånd i trafikken.

Petter Asheim
Trafikklærer

Tlf. 90102997 | petter@petterstrafikkskole.no

Svein Omdahl
Trafikklærer
Tlf. 45290406 | svein@petterstrafikkskole.no

Anne Liten Myhren
Administrasjon
Tlf. 90933434 | eik@petterstrafikkskole.no

Benjamin Ngoie
Trafikklærer
Tlf. 48137749 | benjamin@petterstrafikkskole.no

Halvard Festø-Bjørgen

Faglig Leder/Trafikklærer
Tlf. 414 92 242 | halvard@petterstrafikkskole.no