Veien til førerkortet

Førerkort for bil og henger opp til 3500 kg

Minimum 7 timers opplæring og avsluttende førerprøve.

Trinn 1

Grunnleggende opplæring

Trinn 2

Trafikal del

Trinn 3

Avsluttende opplæring

Trinn 4

Oppkjøring

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet går vi gjennom det kjøretekniske mht. å kjøre med bil og tilhenger. Du skal lære å koble til- og fra tilhengeren, rygge og å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Hvor mange timer som skal til for å få den kompetansen som kreves, tilpasser vi ditt behov.

Obligatorisk trinnvurdering

Når du og trafikklærer sammen har vurdert at ferdigheten dine er gode nok, kan du begynne på trinn 2.

Trafikal del

Trinn 2 skal gjøre deg til en tilnærmet selvstendig sjåfør med bil og henger. Undervisningen foregår i variert trafikk. Du skal blant annet lære:

 • Kjøre tydelig, effektivt og økonomisk
 • Vurdere snuplasser, måter å snu på, bruk av medhjelper

Obligatorsik trinnvurdering

Når du og trafikklæreren sammen har vurdert at ferdighetene dine er gode nok, kan du begynne på trinn 3.

Avsluttende opplæring

Gjennom dette trinnet skal vi gi deg kompetanse til å kjøre bil og tilhenger i god samhandling med andre trafikanter, på en ansvarlig måte. Det er viktig at du kan velge kjøremåter med lav risiko og har evne til å motvirke ulykker. I tillegg er det viktig at du er bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkort.

Obligatorisk lastesikringskurs

Varigheten på kurset er 2 timer. Vi lærer deg måter å sikre last på. I tillegg skal vi hjelpe deg å forstå hvor viktig det er å sikre og å merke last. Dersom du har klasse C1 i førerkortet fra før, er dette kurset ikke obligatorisk.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Varigheten på kurset er 3 timer. Vi hjelper deg til å utvikle kjørekompetansen din og reflektere over erfaring med å kjøre bil med tilhenger.

Oppkjøring

Oppkjøring tar du på en trafikkstasjon. Vi anbefaler at du gir Petters Trafikkskole fullmakt til å bestille oppkjøring for deg. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe i den forbindelse. Fullmakten kan du gi ved å logge inn på Din Side på www.vegvesen.no

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler og oppgaver, og du må både kjøre og løse oppgavene selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven

 • Bilen du kjører opp med, skal ha tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og ha minst fire sitteplasser
 • Den må være godkjent av Statens vegvesen
 • Tilhengeren skal være minst like høy og bred som bilen, ha tillatt totalvekt på minst 1500 kg og være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg
 • Summen av tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3500 kg
 • De fleste leier bil og tilhenger til førerprøven hos oss.

Hva prøven omfatter

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Da kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsaken dersom noe er feil.

Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot, men du blir også bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd.

 • Det blir lagt vekt på at du har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp
 • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg, og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker, og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter
Kom i gang