Veien til førerkortet

Klasse AM146 Moped

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs

Trinn 2

Grunn-opplæring

Trinn 3

Trafikal del

Trinn 4

Avsluttende opplæring

Trinn 5

Teoriprøve

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er en obligatorisk del av opplæringen for alle som skal ta førerkort, uansett klasse. Hvis du har gjennomført TG for en annen klasse, behøver du ikke ta nytt kurs. Kurset har 17 undervisningstimer inkludert 3 timer mørkedemonstrasjon. Du kan delta på TG etter fylte 15 år.

Dersom du er over 25 år og ikke har førerkort fra før, må du delta på 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkedemonstrasjon før du starter øvingskjøring.

Husk at du alltid skal ha med bevis for gjennomført Trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde når du kjører el førerkort fra annen klasse, hvis du har det. Hvis du er over 25 år, må du ha med gyldig legitimasjon.

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du tilegne deg kunnskap om mopeden og mopedkjøring. I tillegg skal du lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk. Opplæringen foregår i trygge omgivelser med liten trafikk. Læreren har ansvaret for deg og trafikantene rundt deg. Her skal du lære:

  • Å gjøre deg og mopeden klar for kjøring
  • Igangsetting og stans
  • Å gire og å krypkjøre
  • Å styre, akselerere og å bremse
  • Sikkerhetskontroll

Hvor mange timer du skal bruke, tilpasser vi ditt behov.

På slutten av trinn 2, skal du og læreren din sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre sikkert og selvstendig i vanlig variert trafikkmiljø. Opplæringen utgjør min. 4 timer der minst 3 timer er praktisk kjøring på vei. Her skal du lære å kjøre moped på en tydelig og bestemt måte. Samhandling med andre trafikanter er en vesentlig del av opplæringen på dette trinnet.

På slutten av trinn 3 skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre moped på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. På dette trinnet skal du ha et obligatorisk sikkerhetskurs på vei. Opplæringen går over min. 4 timer, hvorav minst 3 timer skal være kjøring. Du skal bla. øve på:

  • Kjøring i tettbygd strøk
  • Tenke gjennom kjøreruter og å velge ruter som gjør deg minst mulig til hinder for andre trafikanter.
  • Reflektere rundt dine egne erfaringer og sikker transport med moped

Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, blir tilpasset ditt behov.

Nå nærmer det seg slutten av opplæringen og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven på trafikkstasjonen. Kontoret vårt kan være behjelpelig med å sende søknad for deg. Bare ta kontakt med oss.

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Du må også ta bilde til førerkortet og betale for bildet når det er aktuelt. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. For klassene moped (AM) og snøscooter (S) er teoriprøven avsluttende prøve. Da må opplæringen og vandel være godkjent, og du må ha med deg helseattest når du møter opp.

Du besvarer oppgavene på en pc, og vil få resultatet med en gang du har levert.

For klasse AM146 er teoriprøven avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147).

Alder

Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped, da må alderskravet være oppfylt siden teoriprøven er avsluttende prøve.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Kom i gang