Veien til førerkortet

Denne klassen gjelder føring av traktor og motorredskap (begge med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger.

 

Du kan ta førerkort klassen T når du har fyllt 16 år. Føreretten gjelder for traktor med eller uten tilhenger når samlet totalvekt ikke overstiger 25 000 kg. Når du har to års erfaring med klasse T, eller har fyllt 21 år, er det ingen vektbegrensing.

 

Klasse T gir også førerrett for klasse AM 147 (3-/4-hjuls moped). Er mopedens egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), må du uansett være fylt 18 år.

 

Klasse T oppnås automatisk hvis du tar føreropplæring klasse BE, men blir påført kode 144 (vektbegrensning = tillatt totalvekt 25 000 kg).

 

Opplæringen på traktor inneholder 2 obligatoriske trinnvurderinger og obligatorisk lastesikringskurs på 2 timer. Vi tilpasser for øvrig opplæringen til ditt behov.

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs

Trinn 2

Grunn-opplæring

Trinn 3

Trafikal del

Trinn 4

Avsluttende opplæring

Trinn 5

Teoriprøve

Trinn 6

Oppkjøring

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er en obligatorisk del av opplæringen for alle som skal ta førerkort, uansett klasse. Hvis du har gjennomført TG for en annen klasse, behøver du ikke ta nytt kurs. Kurset har 17 undervisningstimer inkludert 3 timer mørkedemonstrasjon. Du kan delta på TG etter fylte 15 år.

Dersom du er over 25 år og ikke har førerkort fra før, må du delta på 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkedemonstrasjon før du starter øvingskjøring.

Husk at du alltid skal ha med bevis for gjennomført Trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde når du kjører eller førerkort fra annen klasse, hvis du har det. Hvis du er over 25 år, må du ha med gyldig legitimasjon. Dette gjelder også når du har timer på trafikkskolen.

Grunnleggende opplæring

Det første vi gjør når kjøringen starer er å lære deg om traktoren og kjøretekniske hensyn når du kjører med traktor og tilhenger.

Underveis blir vi enige om hvor mange timer du trenger for bli god nok. Det er viktig at du øvelseskjører privat hvis du har mulighet til det.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 gjennomføres en obligatorisk trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du er rustet til å begynne undervisningen på trinn 3.

Trafikal del

Gjennom denne delen av opplæringen skal du lære å kjøre i variert trafikk på en selvstendig måte. Du skal lære om traktorens kjøreegenskaper og kjøreteknikk. Vi vil også lære deg å kjøre på sikker måte i ulike trafikkmiljøer, samt å vurdere din egen førerkompetanse.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig for å nå målet for trinnet.

Obligatorisk trinnvurdering

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering hvor du og læreren sammen vurderer om du har nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven. Når du har bestått teoriprøven bør du gi Petters trafikkskole fullmakt til å bestille førerprøve på dine vegne. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe i den sammenheng. Uansett bør du gi oss beskjed når du har sendt inn fullmakt.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, tilpasser vi ditt behov. Det kan av henge av hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig for å nå målet for trinnet.

Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og å merke last. I tillegg får du øvelse i forskjellige måter å sikre lasten på.

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Når din søknad om førerkort er registrert, kan du ta teoriprøven.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Du må også ta bilde til førerkortet og betale for bildet når det er aktuelt. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. For klassene moped (AM) og snøscooter (S) er teoriprøven avsluttende prøve. Da må opplæringen og vandel være godkjent, og du må ha med deg helseattest når du møter opp.

Du besvarer oppgavene på en pc, og vil få resultatet med en gang du har levert.

Når du har bestått teoriprøven må ta kontakt med oss og gi Petters trafikkskole fullmakt til å bestille førerprøve for deg. Dersom all opplæring er gjennomført og registrert i vårt system, kan du ta førerprøve. Du må bestå førerprøve innen 3 år etter at bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år.

Alder

Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller 16 år for klasse T.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Oppkjøring

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler eller oppgaver, og både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven

  • Traktoren du kjører opp med skal være godkjent av Statens vegvesen.
  • Du må selv skaffe kjøretøy, men vi hjelper gjerne. Det vanligste er å leie kjøretøy av en trafikkskole.

Hva prøven omfatter

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner. Du kjører 45 minutter under varierte veg- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd

Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringen. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsaken dersom noe er feil.

Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven. Måten du gjør deg selv og kjøretøyene klar før kjøringen, og måten du avslutter og sikrer kjøretøyene på etterpå, er også en del av prøven.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skiltene mot. Du blir blant annet bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderinger sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

  • Det blir lagt vekt på at du har god kjøretøybehandling og unngår å påføre kjøretøyene unødig slitasje
  • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger og eventuell bruk av hjelp
  • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter
Kom i gang