Veien til førerkortet

Klasse B gjelder internasjonalt for føring av motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med tillatt totalvekt maks 3500 kg og er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Minstealder for klasse B er 18 år.

Automat

Dersom du velger å kjøre opp med automatgir får du en kode i førerkortet som begrenser førerretten til slike biler.

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs

Trinn 2

Grunn-opplæring

Trinn 3

Trafikal del

Trinn 4

Avsluttende opplæring

Trinn 5

Teoriprøve

Trinn 6

Oppkjøring

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er en obligatorisk del av opplæringen for alle som skal ta førerkort, uansett klasse. Hvis du har gjennomført TG for en annen klasse, behøver du ikke ta nytt kurs. Kurset har 17 undervisningstimer inkludert 3 timer mørkedemonstrasjon. Du kan delta på TG etter fylte 15 år.

Dersom du er over 25 år og ikke har førerkort fra før, må du delta på 4 timer førstehjelp og 3 timer mørkedemonstrasjon før du starter øvelseskjøring.

Husk at du alltid skal ha med bevis for gjennomført Trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde når du kjører el førerkort fra annen klasse, hvis du har det. Hvis du er over 25 år, må du ha med gyldig legitimasjon. Dette gjelder også når du har timer på kjøreskolen.

Grunnleggende opplæring

Når vi starter opplæringen er det viktig at du lærer å beherske bilen godt nok til å rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På dette trinnet gir vi deg kunnskap om miljøvennlig kjøring, mennesket i trafikken, føreransvar mm.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig for å nå målet for trinnet.

Automatgir eller manuelt gir?

Du kan velge om du vil kjøre opp med automat- eller manuelt gir. Om du kjører opp med automatgir, får du en kode i førerkortet som begrenser føreretten til slike biler. Dersom du senere ønsker å utvide til manuelt gir, må du å ta oppkjøringen på nytt.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet er en del av opplæringen obligatorisk. I tillegg skal du lære å kjøre i variert trafikk. Målet for trinnet er at du blir en tilnærmet selvstendig sjåfør.

Du lærer blant annet om

 • trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
 • å redusere risikoen for ulykker
 • å bli forbikjørt og kjøre forbi

Hvor mange kjøretimer som er nødvendig for å nå målet for trinnet, avtaler du og trafikklærer. Vi hjelper deg å tilpasse opplæringen til dine behov. Vi anbefaler at du øvelseskjører privat ved siden av undervisningen hos oss. Det er viktig for å nå målet for trinnet.

Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Målet med kurset er å gi deg innblikk i hva du kan gjøre i situasjoner som krever ekstra oppmerksomhet og som kan ende opp i ulykker. Kurset er på 4 timer. Du lærer blant annet om hvordan:

 • du sikrer personer og last
 • kjøremåten din påvirker om du har eller mister kontrollen over bilen.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven. Når du har bestått teoriprøven bør du gi Petters trafikkskole fullmakt til å bestille førerprøve på dine vegne. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe i den sammenheng. Uansett bør du gi oss beskjed når du har sendt inn fullmakt.

Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Individuell tilpassing og mengdetrening

På dette trinnet er en del av opplæringen obligatorisk, men den obligatoriske delen er vanligvis ikke nok til å bli klar for førerprøve. Det er derfor viktig at du og trafikklærer sammen finner ut hvor mye øvelse du trenger hos oss for å nå målet. Myndighetene anbefaler at du øvelseskjører flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 1. Bilkjøringens risiko
 2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
 3. Avsluttende kjøring i trafikken
 4. Refleksjon og oppsummering

For at du skal ha best mulig utbytte av dette kurset, er det viktig at du har hatt så mye øvelse på forhånd, at du kan kjøre helt selvstendig. Vi har som mål at du er god nok til å greie oppkjøringen før du tar denne langturen.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og du trenger ikke bestille time på forhånd. Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort.

Når din søknad om førerkort er registrert, kan du ta teoriprøven.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Du må også ta bilde til førerkortet og betale for bildet når det er aktuelt. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. For klassene moped (AM) og snøscooter (S) er teoriprøven avsluttende prøve. Da må opplæringen og vandel være godkjent, og du må ha med deg helseattest når du møter opp.

Du besvarer oppgavene på en pc, og vil få resultatet med en gang du har levert.

Når du har bestått teoriprøven må ta kontakt med oss og gi trafikkskolen fullmakt til å bestille førerprøve for deg. Dersom all opplæring er gjennomført, registrert i vårt system og betalt, kan du ta førerprøve. Du må bestå førerprøve innen 3 år etter bestått teoriprøve. For de klassene hvor teoriprøve er avsluttende prøve (Snøscooter S, Moped AM146 og AM147) er teoriprøven gyldig i 5 år.

Alder

Teoriprøven kan tidligst avlegges 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped, da må alderskravet være oppfylt siden teoriprøven er avsluttende prøve.

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Oppkjøring

Du blir tildelt førerprøve etter å ha gitt oss fullmakt til å bestille. Bil til fører prøven, leier du av Petters Trafikkskole og normalt kjører vi en «oppvarmingstime» i forkant av førerprøven, slik at du blir enda tryggere. Husk gyldig legimitasjon og ev førerkort fra andre klasser.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.

 • Prøven har flere deler eller oppgaver
 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Resultatet blir bestemt når prøven er over
 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Hva prøven omfatter

 • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.
 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringen
 • Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Oppgaver du får mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge.

Vurderingen som sensor gjør

 • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
 • Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter
Kom i gang

Hvorfor velge Petter's trafikkskole?

Størst

Vi er størst i Vestfold på de lette førerkortklassene.

Lav strykprosent

Vi har svært lav strykprosent i alle våre førerkortklasser.

Førerkortgaranti

Førerkortgaranti ved bestått kjøretest på klasse B.